Välj en sida
11111111 test@test.com

Regioner öppna/stängda för köp

Med regionspärr kan du öppna och stänga ditt kort för olika regioner i världen och på internet.
Grönt betyder öppen region, grått betyder stängd region.