Välj en sida
11111111 test@test.com

Beställ Extrakort

Beställ Extrakort

Vänligen fyll i personnumret för personen som ska ha extrakort:

Jag bekräftar att angivna uppgifter är korrekta och att jag är betalningsansvarig för de transaktioner som utförs på extrakortet i enlighet med kontovillkoren samt att det är mitt ansvar att se till att extrakortsinnehavaren är medveten om och följer kontovillkoren. För detaljerad information avseende DNB:s behandling av personuppgifter, se DNB:s integritetspolicy som även den finns på villkorssidan.

Med fler kort i hushållet hjälps ni åt att samla cashback och kommer snabbare upp i högre belopp på allt ni handlar. Cashbacken hämtar du sedan ut på refunder.se »

Här beställer du inom kort extrakort till familjemedlemmar över 18 år som är boende på samma adress som du. Extrakortet får samma villkor och fördelar som ditt huvudkort, är kostnadsfritt och alla köp samlas på en faktura. Din kreditlimit omfattar både huvudkortet och samtliga extrakort med dig som betalningsansvarig för alla köp.