Välj en sida
11111111 test@test.com

Tyvärr kan din ansökan inte godkännas.

Beslutet är fattat efter att en kreditprövning gjorts. Detta är en helhetsbedömning där vi bland annat tagit hänsyn till din inkomst, befintlig skuld, antal kreditförfrågningar samt eventuella betalningsanmärkningar.

Tyvärr kan din ansökan inte godkännas.

Beslutet är fattat efter att en kreditprövning gjorts. Detta är en helhetsbedömning där vi bland annat tagit hänsyn till din inkomst, befintlig skuld, antal kreditförfrågningar samt eventuella betalningsanmärkningar.